פרס בראשית מיועד להכיר ביחידים שהינם מצטיינים ובעלי ומוניטין עולמי בתחומם ואשר פעולותיהם, בנוסף להישגיהם, מגלמים את אופי העם היהודי באמצעות מחויבות לערכים יהודיים, לקהילה ו/או למדינת ישראל. פרס בראשית, בהתאמה עם הערכים היהודיים שבבסיסו, מיועד להכיר בתרומת הזוכה לשיפור האנושות.

הפרס, על סך מיליון דולר – אשר ממומן על-ידי קרן פרס בראשית ומוענק על-ידי ראש ממשלת ישראל לזוכה אחד מדי שנה – מתנהל באמצעות שותפות ייחודית הכוללת את משרד ראש ממשלת ישראל, קרן פרס בראשית ואת משרד יו"ר הסוכנות היהודית לישראל. באמצעות שותפות זו וביישום תהליך בחירה עולמי, מטרת פרס בראשית היא לעודד אחדות בקהילה היהודית העולמית.