דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון.
(פרקי אבות / מסכת אבות ג' 1)

למילה "בראשית" שתי משמעויות. בעוד בראשית, המילה הראשונה בתנ"ך, היא ההתחלה של כל העתיד לבוא, הרי שהיא מהווה גם את המקור, הבסיס ממנו הכול מגיע. כך גם פרס בראשית - בעזרת השותפים, המממנים, הוועדות והזוכים - מיועד הפרס לטעת בדור הצעיר של יהודים בישראל ובגולה את התחושה הזו של השתייכות – הן לעתיד קולקטיבי והן לעבר קולקטיבי.

לאורך ההיסטוריה, העם היהודי תמיד שאב כוח – גם בימים הקשים ביותר – מהזהות המשותפת שלו. כיום, אנו חיים בעולם חופשי ופתוח יותר מאשר בעבר. אולם בחברה גלובלית זו, בה אנו מעזים להסיר את המעטה הישן שלנו, אנו שוכחים את העבר ולעתים אף את הגאווה בקולקטיב היהודי. פרס בראשית הושק כאמצעי לעידוד הדור הצעיר יותר לחזק את הזהות היהודית שלו ולעורר מחדש את גאוותו בעם שלנו, תוך הדגשת הערכים היהודיים אשר מעוררים אצל חתן הפרס השראה.